නිෂ්පාදන

එකතුවක් ගුවන් Valve, තනි Orifice

කෙටි විස්තරය:

Name: Combination Air Valve, Single Orifice 1.Standard: Conforms to BS EN1074-4:2000 2.Flange drilled to EN1092-2 3.Material: Ductile Iron 4.Normal Pressure:PN10/16 5.Size: DN50,DN80


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

නම: එකතුවක් ගුවන් Valve, තනි Orifice
1.Standard: Conforms to BS EN1074-4:2000
2.Flange drilled to EN1092-2
3.Material: Ductile Iron
4.Normal Pressure:PN10/16
5.Size: DN50,DN80


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන