නිෂ්පාදන

ද්විත්ව Orifice ගුවන් කපාට, Flanged අවසානය, කඳ සමග

කෙටි විස්තරය:

Name: Double Orifice Air Valves,Flanged End, With Stem 1.Standard: Conforms to BS EN1074-4:2000, JKR20200-0043-99 2.Flange drilled to EN1092-2 3.Material: Ductile Iron 4.Normal Pressure:PN10/16 5.Size: DN40-DN300  


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

Name: Double Orifice Air Valves, Flanged අවසානය, කඳ සමග
1.Standard: Conforms to BS EN1074-4:2000, JKR20200-0043-99
2.Flange drilled to EN1092-2
3.Material: Ductile Iron
4.Normal Pressure:PN10/16
5.Size: DN40-DN300

 


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන