නිෂ්පාදන

තනි Orifice ස්වයංක්රීය ගුවන් කපාට, පොටවල් අවසානය

කෙටි විස්තරය:

Name: Single Orifice Automatic Air Valves,Threaded End 1.Standard: Conforms to BS EN1074-4:2000 2.NPT/BSP Threaded end 3.Material: Ductile Iron 4.Normal Pressure:PN10/16 5.Size: DN15-DN50


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

නම: තනි Orifice ස්වයංක්රීය ගුවන් Valve s, පොටවල් අවසානය
1.Standard: Conforms to BS EN1074-4:2000
2.NPT/BSP Threaded end
3.Material: Ductile Iron
4.Normal Pressure:PN10/16
5.Size: DN15-DN50


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන