නිෂ්පාදන

තනි Orifice ස්වයංක්රීය ගුවන් කපාට, පොටවල් අවසානය, යූ FM අනුමැතිය

කෙටි විස්තරය:

නම: තනි Orifice ස්වයංක්රීය ගුවන් කපාට, පොටවල් අවසානය, යූ FM Approval1.Standard: BS EN1074-4 තහවුරු කර: 20002.NPT / BSP පොටවල් end3.Material: මෘදු Iron4.Normal පීඩන: PN10 / 16 / පංතිය 1255.Size: 1 / 2 "-1"


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

නම: තනි Orifice ස්වයංක්රීය ගුවන් Valve s, පොටවල් අවසානය, යූ FM අනුමැතිය
1.Standard: BS EN1074-4 තහවුරු කර: 2000
2.NPT / BSP පොටවල් අවසන්
3.Material: මෘදු යකඩ
4.Normal පීඩන: PN10 / 16 / පංතිය 125
5.Size: 1/2 "-1"


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන