නිෂ්පාදන

පිලිතුරු පොටවල් ගුවන් නිකුත් Valve

කෙටි විස්තරය:

Name: Threaded Air Release Valve 1.Standard: Conforms to BS EN1074-4:2000 2.NPT/BSP Threaded end 3.Material: Ductile Iron 4.Normal Pressure:PN10/16 5.Size: DN15-DN25


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

Name: Threaded Air Release Valve
1.Standard: Conforms to BS EN1074-4:2000
2.NPT/BSP Threaded end
3.Material: Ductile Iron
4.Normal Pressure:PN10/16
5.Size: DN15-DN25


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන